شرکت های زیرمجموعه

شرکت داده پردازی خوارزمی

شرکت داده پردازی خوارزمی با بهره مندی از دانش و تجربه بیش از 100 نفر از متخصصان و برنامه نویسان خود در زمینه های تدوین طرح جامع انفورماتیک سازمان ها، تهیه درخواست برای پیشنهاد(RFP)، طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع و مدیریت و راهبری پروژه های انفورماتیکی فعالیت می نماید.

بخش های فعالیت شرکت داده پردازی خوارزمی

تولید نرم افزار:

کارشناسان و متخصصین شرکت با در اختیار داشتن آخرین متد های تولید نرم افزار، از جمله تولید چند لایه نرم افزار و بهره برداری از تکنولوژی روز اقدام به تولید نرم افزار و سیستمهای مورد نیاز مشتری می نمایند.

روند تولید و رشد دانش و تکنولوژی از سال 1376 تا کنون برای مشتریان بزرگ و فراگیری مانند بانک صادرات ایران، اطمینان خاطر زیادی ایجاد نموده است.

پشتیبانی و توسعه:

ساختار یکپارچه حاکم بر پروژه های نرم افزاری مشتمل بر تحلیل، طراحی و تولید و پشتیبانی، توان توسعه سیستم های تولید و مستقر شده را چند برابر نموده و منجر به ارائه خدمات سریعتر و دقیق تر به مشتریان میگردد.

در این زمینه تسلط کارشناسان شرکت در ارائه خدمات مشاوره ای در زمان توسعه سیستم ها شایان توجه است.

کنترل کیفیت:

کلیه نرم افزار ها بر اساس فرایند ها و معیار های استاندارد تعریف شده محصولات نرم افزاری مورد تست و ارزیابی قرار میگیرند تا بالاترین کیفیت و مطابقت را با نیاز مشتری ارائه نمایند.

همچنین مرور خطاهای سیستم و بازبینی محصول از جنبه هایی مانند: نیازمندیها، طراحی و مستندات از فعالیتهای کنترل کیفیت می باشند.

کنترل پروژه:

بر اساس چهارچوب بین المللی ITIL و دانش مدیرت پروژه، درخواستهای جدید وارد شده به شرکت اعم از تولید، تغییرات عمده و جزئی (Incident،Change،Problem )توسط واحد کنترل پروژه برنامه ریزی و تحت نظارت و پیگیری قرار می گیرد.